หางปลา / ขั้วต่อสายไฟ

หางปลาต่อสายไฟหัวแฉก

หางปลาต่อสายไฟหัวแฉก

หางปลาต่อสายไฟหัวกลม

หางปลาต่อสายไฟหัวกลม

หางปลาหัวเสียบแบบแบนตัวผู้

หางปลาหัวเสียบแบบแบนตัวผู้

หางปลาหัวเสียบแบบแบนตัวเมีย

หางปลาหัวเสียบแบบแบนตัวเมีย

ขั้วต่อย้ำปลายสายแบบหุ้ม

ขั้วต่อย้ำปลายสายแบบหุ้ม

ขั้วต่อสายไฟแบบหุ้ม

ขั้วต่อสายไฟแบบหุ้ม

เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟ