ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

• เคเบิ้ลไทร์มาตรฐาน
• เคเบิ้ลไทร์ป้องกันรังสียูวี
• เคเบิ้ลไทร์แบบมาตรฐานแบบสี
• เคเบิ้ลไทร์แบบทนความร้อนสูง
• เคเบิ้ลไทร์แบบปลดล็อคได้
• เคเบิ้ลไทร์ประเภทอื่นๆ

• ไส้ไก่พันสายไฟ
• สายรัดตีนตุ๊กแก
• ท่อหด

• แป้นกาว
• แป้นยึดสกรู
• คลิปก้ามปู
• แคล้มรัดสายไฟ
• พุกพลาสติก
• คลิปตอกสายไฟ

• หางปลาต่อสายไฟหัวแฉก
• หางปลาต่อสายไฟหัวกลม
• หางปลาหัวเสียบแบนตัวผู้
• หางปลาหัวเสียบแบนตัวเมีย
• ขั้วต่อสายไฟแบบหุ้ม
• ขั้วต่อย้ำปลายสายแบบหุ้ม