ซีลล็อคแบบพลาสติก

เคเบิ้ลไทร์ซีล

เคเบิ้ลไทร์ซีลแบบรูล็อคสแตนเลส

เคเบิ้ลไทร์ซีลไนลอน

เคเบิ้ลไทร์ซีลแบบรูล็อคสแตนเลส

เคเบิ้ลไทร์ซีลแบบรันตัวเลข

เคเบิ้ลไทร์ซีล

เคเบิ้ลไทร์ซีลแบบรูล็อคสแตนเลส

ซีลล็อคพลาสติก

ซีลล๊อคพลาสติก