ติดต่อพนักงาน

ติดต่อพนักงาน

Author picture

ชื่อ : วรชาติ เสวตะ (เบนซ์)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
อีเมล : woracharts@prolock-electric.com
ติดต่อ : 085-827-3661

Author picture

ชื่อ : วิมลสิริ สงสาร (มิ้นท์)
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
อีเมล : wimonsiris@prolock-electric.com
ติดต่อ : 087-514-1921
ดูแลรับผิดชอบ : โมเดิร์นเทรด (Modern trade) / เทรดดิ้ง (Trading)

Author picture

ชื่อ : ปภัสรา สิริศุภโภ (อ้อม)
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
อีเมล : papatsaras@prolock-electric.com
ติดต่อ : 092-254-6728
ดูแลรับผิดชอบ : กลุ่มร้านค้าปลีก-ค้าส่ง เทรดดิ้ง