สินค้า

Showing 13–24 of 28 results

Image
SKU
Product
Rating
Price
 • SKU: MK

  มาร์คเกอร์เคเบิ้ลไทร์
  MARKER CABLE TIE
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): WH = ขาวธรรมชาติ

   

   

 • SKU: PM

  เคเบิ้ลไทร์หัวลูกศร
  PUSH MOUNT CABLE TIE
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): BL = ดำ / WH = ขาวธรรมชาติ

 • SKU: HC

  เคเบิ้ลไทร์รัดข้อมือ
  HANDCUFF TIE
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): BL = ดำ

 • SKU: CP

  CIRCLE CABLE CLIPS
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): PE
  – สี (COLOR): BL = ดำ

 • SKU: CC

  เคเบิ้ลแคล้ม
  R-TYPE CABLE CLAMP
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): WH = ขาวธรรมชาติ

 • SKU: SC

  คลิปหนีบสายไฟ
  SADDLE TYPE CLIP
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): WH = ขาวธรรมชาติ

 • SKU: HT

  ท่อหด
  HEAT SHRINKABLE TUBINGS
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): POLYOLEFIN
  – สี (COLOR): BL= ดำ / YL = เหลือง / RE = แดง / GR = เขียว / BU = ฟ้า

 • SKU: EP07

  พุกพลาสติก
  EXPAND PLUGS
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): PE
  – สี (COLOR): WH = ขาวธรรมชาติ / GY = เทา

 • SKU: TM

  เคเบิ้ลไทร์เม้าท์ (แป้นกาว)
  TIE MOUNT
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE) พร้อมแถบกาวคุณภาพสูง
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): BL = ดำ / WH = ขาวธรรมชาติ

 • SKU: DL

  เคเบิ้ลไทร์แบบ 2 หัวล็อค
  DOUBLE LOOP CABLE TIE (DOUBLE HEAD)
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): BL = ดำ / WH = ขาวธรรมชาติ

 • SKU: KT

  เคเบิ้ลไทร์แบบปุ่มปลดล็อคได้
  KNOT CABLE TIE (BALL TYPE)
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): BL = ดำ / WH = ขาวธรรมชาติ

 • SKU: BT100WH

  BEAD CABLE TIE
  – ผลิตจากวัสดุ (MATERIAL): NYLON 6.6, 94V-2 (UL APPROVE)
  – เหมาะสาหรับใช้งานในอุณหภูมิ: – 40Cْ ถึง 85Cْ
  (WORKING TEMPERATURE – 40Cْ to 85Cْ)
  – สี (COLOR): WH = ขาวธรรมชาติ

Showing 13–24 of 28 results